História

Dávno

Písal sa rok 1953, keď pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave vznikol amatérsky umelecký súbor. Z pôvodne estrádneho súboru sa vyvinulo  teleso so samostatnou folklórnou zložkou, speváckym zborom a komorným orchestrom. Už vtedy bolo hlavným poslaním telesa pestovať, udržiavať a scénicky rozvíjať umelecké hodnoty slovenského folklóru. V praxi to znamenalo spracovávanie ľudových tancov a zvykov, upravovanie ľudových piesní i hudby z rôznych regiónov Slovenska pre umeleckú scénu. V prvých rokoch fungovania bol predmetom záujmu predovšetkým tradičný folklór. Neskôr – v sedemdesiatych rokoch vzniklo niekoľko programových blokov, ako napríklad „Ze Záhora – o mladosti, kráse a láske“ (ch. Cyril Zálešák, h.Víteslav Volavý), či blok zo severného Šariša, ktorého svižné tanečné kreácie má súbor v repertoári dodnes.

Svoj rukopis zanechalo na folklórnom súbore TECHNIK mnoho významných choreografov a pedagógov. Popri dlhoročnom choreografovi Cyrilovi Zálešákovi sú dôležitými menami umelecký vedúci Ing. Pavol Olekšák, RNDr. Miroslav Kapasný či pedagógovia Milan Ševčík, Nataša Heseková, Janka Grúsková, Zorka Martincová. V tomto období reprezentoval súbor našu kultúru napríklad v Portugalsku (1969), vo Veľkej Británii (1983), v Andorre(1987), na Sardínii (1989), na Korzike(1991), v Kanade (1994), v Grécku (1995) vo Francúzku (1996), v Čechách (1997), v Belgicku (1998), v Holandsku (1999) či v Taliansku (1999).

Ne/dávno

Folklórny súbor Technik je i dnes aktívnou časťou umeleckého telesa pôsobiaceho pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Tvorí ho ľudová hudba, spevácka a tanečná zložka. Ciele sa nezmenili – vytrvalo sa venuje udržiavaniu, pestovaniu  a scénickému podaniu slovenských folklórnych tradícií. Dôraz kladie na lokálne a regionálne špecifiká tradičných prejavov v jednotlivých regiónoch

V roku 1998 sa umeleckého vedenia ujala Ľubica Mešková. V rámci tanečnej zložky ho aktívne v septembri 2009 prevzal viacročný pedagóg a choreograf súboru František Morong, kedy sa Ľ. Mešková ujala postu riaditeľky súboru. Pôsobenie F. Moronga trvalo do augusta 2012, kedy sa umelecké vedenie znova vrátilo do rúk Ľ. Meškovej.  Ľudová hudba pracovala pod vedením viacerých talentovaných muzikantov, akými sú Peter Obuch, či Juraj Murín a v nedávnej minulosti prešla pod umelecké vedenie Štefana Molotu a.h.  Spevácku zložku vedie Lucia Turiničová. Krojovú dielňu spravuje Denisa Cicáková.

Základný repertoár súboru tvoria hudobno – tanečné čísla z Čierneho Balogu, Očovej, Zámutova, Vyšných Raslavíc, Krivian, Vajnor, Trenčína, Kubrej, Horných Pršian, Šuňavy,  Rejdovej, Kalotaszégu atď.

Úspechy zožalo teleso predovšetkým s hudobno-tanečným  blokom  z Vajnor „De sa dobré víno rodzí“  (ch.: Ľ. Mešková a F. Morong, h.ú.: P.Obuch) a tancami  z Pršian „Vtáka po perí, tanec po muzike“ (ch.: manželia Morongovci, h.ú.: P. Obuch),  sa stal Technik Laureátom Akademického Zvolena  (2005, 2007) a Akademickej Nitry (2008). V roku 2010 sa Technik z choreografiou B. Morongovej „Ktože by vás nemiloval Rejdovianky“ stal opätovne Laureátom Akademickej Nitry.

Dnes

Minulý rok súbor oslávil už 60. výročie založenia a oslávil to celkom novým programom „Technikarska kopa“, ktorý bol uvedený vo veľkej sále v Istropolise.

Rok 2014 priniesol viaceré zmeny v zostavách i vedení telesa. Umeleckého patronátu sa ujal mladý šikovný tanečný pedagóg a choreograf súboru Igor Hajdučík. V súčasnosti obohacuje profesionálny autorský kolektív FS Technik repertoár súboru o zaujímavé nové čísla, ktorými vás radi poteší pri najbližšej príležitosti.