Folklórny súbor Technik STU

Člen Vysokoškolského umeleckého súboru Technik, STU Bratislava.

nácvik spoločný  tanec

index