Folklórny súbor Technik STU

Člen Vysokoškolského umeleckého súboru Technik, STU Bratislava.

„Vysokoškolský umelecký súbor Technik je kultúrnym klenotom na
slovenskej scéne umeleckých súborov.“ Týmito slovami charakterizoval
toto teleso rektor STU Robert Redhammer, ktorý v úvode publikácie
vydanej k 65. výročiu jeho založenia vyjadruje svoj obdiv, hrdosť a
poďakovanie všetkým technikárom za ich angažovanosť, rozvoj slovenskej
kultúry a tiež za rozvoj ľudskosti a citu mnohých generácií mladých
ľudí. Táto nádherná, na spomienky bohatá a na fotografie veľkorysá
publikácia dokumentuje na 360 stranách činnosť Techniku od roku 1953
po súčasnosť. Prostredníctvom fotografií tak možno nahliadnuť do
života súboru, a to tak umeleckého, ako aj ľudského, zoznámiť sa
nielen s choreografmi, pedagógmi, tanečníkmi, skrátka ľuďmi, ktorí sú
folkloristi telom aj dušou, ale aj s krásou slovenských krojov v
premenách času a naprieč regiónmi.

Edícia: Monografia
Vydanie číslo: 1.
Vydanie rok: 2018
Väzba: V8
Počet strán: 368
Rozmer [mm/formát]: A4

V prípade záujmu o publikáciu nás kontaktujte na vedenie@fstechnik.sk.

Životopis a bibliografia Cyrila Zálešáka – zakladateľa folklórneho hnutia na Slovensku.
Cyril Zálešák bol slovenský choreograf, hudobník a folklorista. Skúmal slovenské ľudové tance a vydal niekoľko metodických príručiek a zborníkov. V diele Opisovanie ľudových tancov vytvoril systém názvoslovia pre opis tancov. Ako choreograf a vedúci pôsobil 25 rokov vo folklórnom súbore Technik. Režíroval viaceré scénické programy na folklórnych festivaloch (Východná, Strážnice a iné). Kniha obsahuje okrem životopisu aj súhrn a zoznam diela: choreografie, knihy, odborné články, festivalové programy a scénare pre televíziu.

V prípade záujmu o publikáciu nás kontaktujte na vedenie@fstechnik.sk.

index