Podporte Technik svojimi percentami aj v roku 2022

Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku! (stránka platí pre rok 2022, čiže pre daňové priznanie za rok 2021) Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik! Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám aj vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov Folklórneho súboru, Speváckeho zboru a Komorného orchestra Technik. Zároveň sa uchádzame o Vaše percentá z dane aj tento rok, ktorými by ste prispeli k naplneniu našich plánovaných aktivít, ktoré dúfame, že sa po uvoľnení opatrení rozbehnú už naplno. Pevne veríme, že sa budeme môcť vrátiť ku svojim koncertom, vystúpeniam a tvorbe nových programov, nakoľko v roku 2023 oslávime 70. výročie založenia súboru Technik.

Čo sme dosiahli aj vďaka vašej podpore Naše možnosti nacvičovania a vystupovania v roku 2021 žiaľ výrazne ovplyvnila pandémia. Napriek tomu sme aj v časoch obmedzení trénovali individuálne ale aj online. Z aktivít, ktoré sa nám aj v náročnej situácii podarilo v uplynulom roku uskutočniť, vyberáme:

Folklórny súbor využil možnosť absolvovať v letnom období festivaly Akademická Nitra, Folklórna Bystrica, Vychylovka, Sochovy slávnosti (ČR) a večerné vystúpenie v DK Zrkadlový háj v Bratislave. Bol tiež spoluzakladateťom skupiny SÚBORIÁDA na sociálnych sieťach s 52 folklórnymi súbormi vrátane 12 zahraničných, ktorej členovia na online nácvikoch spoločne trénovali a vzájomne sa učili nové prvky a regióny. Začal nacvičovať aj večerný program Z mesta na miesta, s ktorým chce v roku 2022 vystúpiť na festivalových prehliadkach na Morave, v Heľpe a na zájazde v Španielsku.
 

Spevácky zbor v júni absolvoval koncert vo Františkánskom kostole v Bratislave. Počas lockdownu vytvoril aj videoklip L. Bernstein – Warm up a zúčastnil sa online súťaže speváckych zborov Hong Kong World Choir Festival 2021 s archívnymi nahrávkami, v ktorej získal Zlaté pásmo v kategórii: K – Open Category Choir. Pôvodne plánované turné po Slovensku „Zmyslové koncerty“ a ďalšie koncerty museli byť zrušené a presunuté na ďalší rok. Zbor pokračoval aj v rozširovaní projektu online knižnice ako zdroja verejne dostupných materiálov pre zborovú činnosť.  Plánované uvedenie diela A. Vivaldi: Gloria pripravovaného spoločne s komorným orchestrom muselo byť takisto presunuté na rok 2022.
 
Komorný orchester v jarných mesiacoch vytvoril a zverejnil online vytvorenú nahrávku a videoklip skladby Leroy Anderson: Plink, Plank, Plunk. Niekoľkotýždňové obdobie pred letnými prázdninami, počas ktorého sa členovia orchestra mohli stretávať prezenčne, nepostačovali na prípravu nového koncertného programu a aj predvianočný koncert musel byť zrušený. Orchester plánuje po predpokladanom rýchlom odznení obmedzení v jarných mesiacoch intenzívne docvičiť nový program a uviesť ho koncertne.

Podporte nás aj v romto roku  Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity a úsilie našich umeleckých zložiek, o ktorých sa dozviete viac na stránkach:
Folklórny súbor Technik: wwww.fstechnik.sk
Spevácky zbor Technik: www.zbortechnik.sk
Komorný orchester Technik: www.technik.stuba.sk/orchester a na celosúborovej facebookovej stránke www.facebook.com/TechnikVUSSTU
Vašu podporu tento rok prijímame opäť prostredníctvom združenia PRO TECHNIK STU, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane. Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru. Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení sami rozhodnúť (napr. za svoju firmu) alebo aspoň navrhnúť svojmu zamestnávateľovi prispieť práve na súbor Technik.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKRTNITE (písmenom „X“) váš súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona. Zároveň vaše meno zároveň nahláste aj nám do Techniku, spolu s názvom zložky (folklórny súbor / zbor / orchester). Vďaka tomu  bude môcť prijatie vašej podpory skontrolovať a aj ho priradiť požadovanej zložke súboru.

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:
Obchodné meno (názov) prijímateľa: PRO TECHNIK STU
Sídlo: Vazovova 5, 813 42 Bratislava 1
IČO: 31813666
Právna forma: Občianske združenie a ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane. Postup pre Vás Zamestnanec Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, tak: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení-dane Vyplňte (alebo požiadajte zamestnávateľa o predvyplnené tlačivo) Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Zároveň dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane – PRO TECHNIK STU. Tu si môžete stiahnuť obe tlačivá (prázdne) ako vypĺňateľné PDF súbory, resp. predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane ako upravovateľné PDF (alebo ako vzor).
Pripomíname, aby ste zašktli (X) aj políčko „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.
Oba vyplnené a podpísané dokumenty (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte najneskôr do 30.4. príslušnému daňovemu úradu podľa miesta vášho trvalého pobytu. Dopĺňame, že ak ste v uplynulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3% z dane – v tom prípade požiadajte o potvrdenie tejto práce organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník (a tiež ho doručte daňovému úradu). Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP) a právnické osoby Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, resp. ste právnická osoba, termín je 31.3. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Aktuálne tlačivá si môžete takisto stiahnuť napríklad zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .
Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, že zašktnite (X) prosím aj políčko „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“. Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov V prípade otázok si ďalšie informácie pozrite na webstránke www.rozhodni.sk. Okrem toho nás informujte a nasmerujte svoju podporu Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, prípadne faxom na číslo 02/44631583 či poštou na adresu: Slovenská technická univerzita, Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, resp. osobne). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.Navrhnite podporu Techniku aj svojim známym Prepošlite odkaz na túto stránku spolu s návrhom podporiť Technik aj svojim známym alebo aj jej zdieľaním. ĎAKUJEME !!!!!!!!!!!


Návrat na aktuality