Spolu – dobré vzťahy :-)

Vzhľadom na to, že momentálna situácia neumožňuje viaceré letné festivaly, bratislavské súbory Ekonóm, Gymnik a Technik nezaháľajú a utužujú dobré vzťahy. Cez víkend sa uskutočnil Juniáles, počas ktorého sme sa stretli pri Petržalskom bunkri, kde sme okrem opekania, hrania a tancovania taktiež absolvovali prehliadku bunkru. Aktuálne vládne opatrenia vrátane počtu ľudí, prostredia a dezinfekcie sme samozrejme nanajvýš rešpektovali.
Za skvelé fotky ďakujeme Martinovi Bačovi .

 

Návrat na aktuality