Portugalsko

Dňa 27.7.2016 sme v ranných hodinách odchádzali na festival do Portugalska pod názvom Rancho regional  festival Fanzéres .

Cestovali sme autobusom v počte 33 členov súboru + 2 šoféri.

Cestovali sme cez Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko. Celkovo 2900 km tam a 2900 km späť.

Povinnú pauzu sme absolvovali v prímorskom meste Séte vo Francúzsku. Rancho regional  festival Fanzéres  je oblastným festival  regiónu Fanzerés v meste Porto. Fanzéres je okrajová časť Porta.  Zúčasnili sa ho domáce súbory, rumunský súbor Romati , ktorý nás pozval na ich najznámejší festival v Rumunsku Caracal 2017 , súbor z Turecka, Ruska, Brazílie a Poľska.

Absolvovali sme vystúpenia vo Fanzéres 2x, Porto,  Aguas, Vizela, Braga. Súbor Technik absolvoval celkovo 6  vystúpeni po spomínaných mestách Portugalska. Ubytovaní sme boli v škole , v triedach.  Súbor Technik bol vyhlásený za najlepší súbor festivalu po umeleckej stránke. Vystúpenia boli ohodnotené veľkým potleskom divákov.

 

 

Návrat na aktuality